Case study

POWRÓT

Cent3. Uniwerystet Warszawski (Web&Mobile)

Cent3. Uniwerystet Warszawski

Uniwersytet Warszawski stworzył projekt, który miał spełniać rolę ośrodka nowoczesnych technologii, prowadząc działalność naukowo – badawczą powiązaną ze strategicznymi z punktu widzenia rozwoju kraju kierunkami wiedzy. Głównym zamierzeniem była poprawa stanu infrastruktury badawczo naukowej z zakresu nauk biologiczno-chemicznych. Dodatkowo wzmocnienie kadr naukowych Uniwersytetu Warszawskiego w obu dziedzinach nauk przyrodniczych, a także wzrost jakości i ilości badań prowadzonych w tych dziedzinach. Projekt miał również wzmocnić współpracę Uniwersytetu Warszawskiego z otoczeniem gospodarczym, oraz zwiększyć transfer wiedzy i technologii do gospodarki.

Założenia

Naszym zadaniem było stworzenie serwisu internetowego dla Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych oraz przystosowanie jego funkcjonalności do użytkowania na platformach mobilnych. Nawigacja w sposób płynny i intuicyjny miała przeprowadzić odwiedzających po treściach osadzonych na serwisie z jednej strony przekazując informacje wynikające z realizacji i postępów projektu CENT3 z drugiej zaś przedstawiająca informacje na temat prowadzonych prac badawczo-naukowych

Działania

Nasze działania rozpoczęliśmy od poznania oczekiwań klienta. Po przeanalizowaniu otrzymanych informacji przygotowaliśmy layout oraz mapę strony. Bliska współpraca z Uniwersytetem zaowocowała, także w postaci funkcjonalnej makiety całego przedsięwzięcia Cent3. Po akceptacji naszych propozycji przystąpiliśmy do konfiguracji kodu strony, który opiera się na naszym autorskim systemie zarządzania treścią – mtCMS. Docelowo serwis został umieszczony na specjalnym dedykowanym serwerze.
W ramach wdrożenia systemu przeprowadziliśmy serię szkoleń dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zostali przydzieleni do opieki nad serwisem.

Efekty

Wprowadzony system zarządzania treścią spełnia swoje zadanie. Obecnie serwis prowadzi kilka projektów badawczych. Przygotowany jest w trzech wersjach językowych (polskim, angielskim, rosyjskim).

Podsumowanie

Przygotowany przez nas serwis internetowy jest platformą informacyjną opisującą działalność ośrodka badawczego. Na łamach serwisu pojawiają się coraz to nowsze treści związane z działalnością Cent3. Nasz autorski system mtCMS pozwala na szybki i łatwy dostęp do wszelkich informacji.