Skip to content

Polityka prywatności

Polityka prywatności i zasady wykorzystywania plików Cookies

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób dane osobowe są zbierane, wykorzystywane i udostępniane podczas wizyty lub skorzystania z formularza kontaktowego w serwisie na Stronie www.mtweb.pl („Serwis”) Administrator, w związku z korzystaniem z Serwisu może gromadzić dane przekazywane przez użytkowników Serwisu („Użytkownicy”), jednak celem Administratora nie jest identyfikacja Użytkowników, a jedynie zapewnienie pełnej funkcjonalności Serwisu, wykonania usług i należytego administrowania Serwisem. Zdarzyć się może, że powierzone nam informacje powierzasz również naszym zaufanym partnerom czyli stronom trzecim, które istnieją w środowisku naszych Usług, z którymi współpracujemy, aby zapewnić Państwu Usługi na najwyższym poziomie, jak również którzy realizują działania marketingowe („Zaufani Partnerzy”), którzy bezpośrednio lub pośrednio zlecają nam działania marketingowe w środowisku naszych Usług.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Państwa Danych Osobowych, są: Piotr Małecki oraz Krzysztof Sudoł, prowadzący wspólnie działalność w ramach spółki cywilnej Mobile – Tech s.c. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Administrator”).

Dane, które gromadzimy

Przetwarzamy dane, które podajecie lub pozostawiacie Państwo w ramach korzystania z Serwisu lub naszych usług. Są to przede wszystkim dane niezbędne, podane np. w ramach okien dostępnych w naszych usługach, jak również dane, które pozostawiacie Państwo w ramach poruszania się po naszych usługach czyli m.in. te, w tzw. plikach cookies. Przetwarzamy również dane, które Państwo sami zamieszczacie w usługach udostępnianych przez nas w ramach tzw. „hostingu”. Zakres danych przetwarzanych w poszczególnych usługach może się różnić – możecie Państwo o to zawsze zapytać Administratora (dane kontaktowe poniżej).

W Serwisie gromadzone są dane zbierane automatycznie podczas korzystania z usług Serwisu. Przechowujemy zapytania HTTPS kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTPS,
 • kod odpowiedzi HTTPS,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Korzystamy także z takich narzędzi, jak: Google Analytics, – gdzie pliki cookies wykorzystywane są zgodnie z polityką prywatności firmy Google (https://www.google.com/intl/pl_pl/policies/technologies/cookies/).

Użytkownik ma prawo odmowy zbierania danych przez oprogramowanie Google Analytics lub przez zmianę ustawień przeglądarki.

Pliki Cookies

Wśród gromadzonych danych znajdują się informacje zapisywane na urządzeniach Użytkowników w postaci plików Cookies. Dane zapisane w plikach Cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu Użytkownika z Serwisem. Pliki Cookies mogą być ze względów technicznych konieczne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a także umożliwiać w szczególności zapamiętanie preferencji Użytkowników i personalizację Serwisu. Między innymi dzięki plikom Cookies Użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na stronę Serwisu. W plikach Cookies mogą zostać zapisane informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług Serwisu oraz informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną. Co do zasady dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z usług Serwisu. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer, który identyfikuje urządzenie użytkownika, ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Jaka jest podstawa prawna i cel przetwarzania danych Użytkowników?

Dane Użytkowników są przetwarzane każdorazowo na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO- art. 6 ust. 1 lit. b), ustawy Prawo telekomunikacyjne (art. 173), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 18).

Dane osobowe przetwarzane mogą być w celu analizowania udoskonalenia usług oraz zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez Serwis (RODO- art. 6 ust. 1 lit. b), dokonywania pomiarów statystycznych i marketingowych (RODO- art. 6 ust. 1 lit. f), jak również w celach marketingowych dotyczących produktów i usług podmiotów trzecich (RODO- art. 6 ust. 1 lit. a).

Dane zbierane automatycznie podczas korzystania z usług Serwisu, wykorzystywane są w celu konfiguracji Serwisu na urządzeniach Użytkowników, dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, personalizacji Serwisu, prawidłowego wyświetlania Serwisu na urządzeniach Użytkowników, zwiększenia wydajności Serwisu, zapewnienia niezawodności Serwisu, wykonywania anonimowych statystyk oglądalności Serwisu.  Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie niektórych danych może okazać się konieczne dla skorzystania z usług Serwisu, a konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości skorzystania z usług Serwisu. Pliki Cookies mogą zostać zablokowane lub dostęp plików Cookies może zostać ograniczony w sposób określonych poniżej.

Czy dane w Serwisie podlegają profilowaniu?

Dane w Serwisie nie podlegają profilowaniu.

Remarketing

W celu dotarcia do Pani/Pana z naszymi komunikatami marketingowymi poza Serwisem korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów marketingowych na innych stronach niż Serwis. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod na stronie Serwisu, aby pobrać informacje o Pani/Pana aktywności.

W jaki sposób można dokonać zmian w przekazanych danych?

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Użytkownicy mogą określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do danych zapisanych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania lub konfiguracji usługi na swoich urządzeniach. Pliki Cookies mogą zostać zablokowane lub dostęp plików Cookies może zostać ograniczony, przy czym blokada lub ograniczenie plików Cookies może wpłynąć na jakość, bądź nawet uniemożliwić świadczenie usług w Serwisie.

Zmiana ustawień plików Cookies w przeglądarce:

1) Google Chrome jest możliwa w zakładce Ustawienia/Prywatność;
2) Mozilla Firefox jest możliwa w zakładce Narzędzia/Opcje/Prywatność i bezpieczeństwo;
3) Internet Explorer jest możliwa w zakładce Narzędzia/Opcje Internetowe/Prywatność;
4) Safari jest możliwa w zakładce Preferencje/Bezpieczeństwo;
5) Opera jest możliwa w zakładce Narzędzia/Preferencje/Zaawansowane.

W jaki sposób są zabezpieczane dane przekazane przez Użytkowników?

Administrator chroni dane Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą oraz zniszczeniem. W szczególności Administrator stosuje szyfrowanie danych, stosuje fizyczne środki bezpieczeństwa oraz weryfikację w systemach informatycznych. Administrator stosuje również oprogramowanie antywirusowe oraz zaporę sieciową. Dostęp do danych Użytkowników mają wyłącznie uprawnione osoby, zobowiązane do zachowania poufności.

W jakim okresie dane są przetwarzane?

Dane Użytkowników są przetwarzane przez okres świadczenia Usług. Po upływie okresu świadczenia Usług niektóre dane mogą być archiwizowane do upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z ich świadczeniem. Niektóre dane będą również przechowywane w formie archiwalnej, tak długo, jak jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących, narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody, będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Komu udostępniamy dane

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Państwa dane mogą być również udostępniane osobom trzecim dla celów marktingowych (jedynie za Państwa zgodą) oraz przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). Państwa dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Państwa rzecz, szczególnie w przypadku korzystania z platformy Google lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną.

Odnośniki do innych stron

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

Jakie przysługują Państwu prawa?

Zgodnie z RODO, przysługują Pani/Panu:

 

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych:
  • Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
  • Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pani/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  • Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli wykorzystywalibyśmy je w celu prowadzenia marketingu. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;
 • sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację:
  • Ma Pan/Pani także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Należy wtedy wskazać nam Pani/Pana szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do przenoszenia danych:
  • Ma Pan/Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które nam dostarczono na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Może Pan/Pani też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  • Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

W jaki sposób Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem?

Prosimy napisać do nas e-maila pod adres email:biuro@mtweb.pl w temacie wpisując „dot. danych osobowych” lub na adres pocztowy z dopiskiem „dot. danych osobowych”  Mobile-Tech – s.c. ul. Kopernika 22/3, 31-501 Kraków.

Jako współadministratorzy zawarliśmy porozumienie, w którym uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodniliśmy, że:

a. Piotr Małecki jest odpowiedzialny za realizację względem Państwa obowiązku informacyjnego, co niniejszym zostało wykonane;
b. Krzysztof Sudoł jest odpowiedzialny za umożliwienie Państwu wykonywania pozostałych praw wskazanych w niniejszej klauzuli.

Niezależnie od tego ustalenia, możecie Państwo wykonywać swoje prawa również wobec drugiego ze współadministratorów. W takim przypadku niezwłocznie przekaże on Państwa żądanie ww. osobie w celu jego realizacji.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje, a nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej.