Optymalizacja

Czym jest optymalizacja?

Dziś pojęcie optymalizacji można rozumieć w sposób dualny. Znana każdemu optymalizacja jest metodą wyznaczania optymalnego, czyli możliwie najlepszego rozwiązania, bazując na określonych wcześniej kryteriach i wskaźnikach jakości. Optymalizacja polega również na ciągłym reagowaniu na otoczenie oraz aktualizacji danych w celu osiągnięcia zamierzonego efektu.

Zbliżoną do podstawowej, jednakże zaktualizowaną definicją jest ta określająca optymalizację stron internetowych. Polega ona na dostosowaniu poszczególnych czynników strony www pod określonym kątem. Jako poszczególne czynniki w tej dziedzinie należy rozumieć treść, grafikę oraz kod strony internetowej.

Po co optymalizować strony internetowe?

Optymalizacja stron www jest podstawą do pozycjonowania tychże stron. Niektórzy specjaliści uważają, że można za pomocą samej optymalizacji wypromować stronę internetową, jednakże, jak praktyka pokazuje, nie można osiągnąć pożądanych efektów bez wykorzystania zarówno jednego, jak i drugiego narzędzia. Aby lepiej zrozumieć istotę optymalizacji, ukażemy Państwu jakie kryteria mogą określać optymalizację poszczególnych czynników.

Optymalizacja kodu, pod kątem:

  • zgodności ze standardami wyszukiwarek internetowych

  • wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe

  • prędkości wyświetlania się strony internetowej

Optymalizacja grafiki, pod kątem:

  • wagi plików i graficznych elementów strony

  • bezstratnej kompresji (zmniejszanie wagi treści, przy jednoczesnej możliwości odtworzenia przez użytkownika nieskompresowanej treści)

Optymalizacja treści, pod kątem:

  • zrozumiałości i przejrzystości dla użytkownika

  • wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe

  • używania przez osoby pełno i niepełnosprawne (np. wirtualna klawiatura)

Proces optymalizacji jest niezwykle istotny przy pozycjonowaniu stron zawierających duże ilości treści oraz wielotematycznych portali informacyjnych. Dostosowanie treści, grafiki oraz kodu strony, ma znaczący wpływ na pozycjonowanie dużej ilości długich wyrażeń.